NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO

Protokoll årsmøte 2023 Styreprotokoll 11 mai 2023 Styreprotokoll 7 mars 2023 Styreprotokoll 6 NOVEMBER 2022 Styreprotokoll 19 mai 2022 Styreprotokoll 15 AUGUST 2022 Styreprotokoll 8 SEPTEMBER 2022 Protokoll styremøte 30 mars 2022 Protokoll styremøte 1 mars 2022 Protokoll styremøte 20 JANUAR 2022

 

 

VIKTIG MELDING:
ÅRSMØTE I NT AVD. OSLO TAXI 26.08.2020 PÅ GRORUD SAMFUNNSHUS ER UTSATT.
NY DATO KOMMER SENERE.

NYE DATOER FÅR ÅRSMØTENE 2020.
Gå inn på linken NYHETER ovenfor for nærmere informasjon.

NY YRKESTRANSPORTLOV.
Regjeringen foreslår og utsette ny Yrkestransportlov til 1. november 2020.

For å sikre deg løpende informasjon fra forbundet anbefaler vi deg å gå inn på facebook og be om å få bli med på følgende side:
Taxieiere i Norge – NT medlemmer.
Her vil ditt medlemskap sjekkes og gi deg innpass til masse informasjon
Hilsen Glenn Tuxen styreleder

NY INFORMASJON OM PERMITTERING AV ANSATTE FINNER DU UNDER LINKEN NYHETER ØVERST PÅ SIDEN. LAGT INN 14.03.2020

INFORMASJON OM KORONA VIRUS.
INFORMASJON OM KORANA VIRUS FINNER DU UNDER LINKEN NYHETER PÅ LINJEN ØVERST.
DU TRENGER IKKE INNLOGGING HER.
KONTORET TIL NT AVD. OSLO/OSLO TAXI I SPIREAVEIEN VIL VÆRE STENGT INNTIL VIDERE.
STYRELEDER KAN KONTAKTES PÅ TELEFON VED BEHOV.

ÅRSMØTET NT AVD. OSLO TAXI TIRSDAG 31. MARS ER UTSATT INNTIL VIDERE.
INNKALLINGEN TIL DETTE MØTE ER SENDT UT I  POSTEN FØR VEDTAK OM UTSETTELSE BLE BESTEMT.
DENNE DATOEN GJELDER ALTSÅ IKKE Å DU VIL FÅ NY BESKJED NÅR DETTE SKAL AVHOLDES.

ÅRSMØTET I NT AVD. OSLO MANDAG 27. APRIL ER OGSÅ UTSATT.
ÅRSBERETNINGEN VIL BLI SENDT UT NÅR DATO ER FASTSATT.

NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO ER EN FYLKESAVDELING AV NORGES TAXIFORBUND

Fylkesavdelingen organiserer drosjeeiere ved følgende sentraler i Oslo:
Oslo Taxi – Norges Taxi – Christiania Taxi – Taxi 2 – By Taxi – Scandinavian Taxi
Oslo og Akershus utgjør ett felles løyveområde (kjøreområde) i denne regionen.Fylkesforeningen ledes av et styre bestående av drosjeeiere fra de respektive sentraler som velges på Fylkesavdelingens årsmøte.

Foreningens formål:
Fylkesforeningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, næringspolitiske, yrkesmessige og sosiale interesser.
Fylkesavdelingen og dets medlemmer er også underlagt Norges Taxiforbunds vedtekter.