NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO

NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO ER EN FYLKESAVDELING AV NORGES TAXIFORBUND

Fylkesavdelingen organiserer drosjeeiere ved følgende sentraler i Oslo:
Oslo Taxi – Norges Taxi – Christiania Taxi – Taxi 2 – By Taxi – Scandinavian Taxi
Oslo og Akershus utgjør ett felles løyveområde (kjøreområde) i denne regionen.Fylkesforeningen ledes av et styre bestående av drosjeeiere fra de respektive sentraler som velges på Fylkesavdelingens årsmøte.

Foreningens formål:
Fylkesforeningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, næringspolitiske, yrkesmessige og sosiale interesser.
Fylkesavdelingen og dets medlemmer er også underlagt Norges Taxiforbunds vedtekter.