Valgkomiteen NT Avd. Oslo

Leder: A 503 Mika Rosenborg Oslo Taxi

Medlem: A 592 Amer Latif Oslo Taxi

Medlem: A 146 Mudaser Munir

1. Vara: A  575 Kjell Chr Helland

2. Vara