Glimt fra N.T. avd Oslos historie

NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO TAXI – 100 ÅR
1912 – 2012

Den 16.oktober 2012 er det 100 år siden vår forening ble stiftet ved et møte på Hotel Kong Olaf, Lille Strandgt i Christiania.
Den fikk da navnet Christiania Automobil-Drocheeierforening.
Se litt mer historie nedenfor bilde eller linken ovenfor Historie NT Avd. Oslo.

Fylkesavdelingen ledes av et styre bestående av drosjeeiere fra de respektive sentraler som velges på Fylkesavdelingens årsmøte.
Norges Taxiforbund avd Oslo Taxi har egen lokalavdeling med eget styre under Fylkesavdelingen.

Foreningens formål:

Fylkesforeningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, næringspolitiske, yrkesmessige og sosiale interesser.

Litt historikk:

Dette er en Buick Master 1926 7 seter som ble innkjøpt i forbindelse med<br /> Oslo Taxiforenings 75 års jubileum i 1987.
Dette er en Buick Master 1926 7 seter som ble innkjøpt i forbindelse med Oslo Taxiforenings 75 års jubileum i 1987.

NORGES TAXIFORBUND AVD. OSLO TAXI ble stiftet 16. oktober 1912. Allerede dette året var det 70 drosjer i trafikk i daværende Christiania.

Dette året var drosjene i denne byen plassert på fire holdeplasser som var:
Akersgt., Stortings plass, Egertorget og Tivoli. ( Inngangen til Tivoliet lå omtrent i krysset Klingenberggt – Stortingsgt.)

1. januar 1948 ble Aker kommune som den gang lå i Akershus fylke innlemmet i Oslo, og byen vokste betraktelig og fikk de grensene vi kjenner i dag mot Akershus fylke.

Foreningens første navn var Christiania Automobil – Drocheeierforening.
Senere ble navnet endret til Oslo Drosjeeierforening og videre til Oslo Taxiforening. Nåværende navn på foreningen
ble vedtatt i 1996.

Oslo har i dag konkurranse i drosjemarkedet hvor Oslo og Akershus er et felles løyveområde (kjøreområde) med like rettigheter. Innenfor dette område er det 6 taxisentraler i Oslo og 8 i Akershus.

Den 15. desember 2008 ble det i regi av Norges Taxiforbund innkalt til stiftelsesmøte av en Fylkesavdeling for alle drosjeeiere ved taxisentralene i Oslo kommune. Navnet på Fylkesavdelingen ble Norges Taxiforbund Avd. Oslo.

Etter dette ble den tidligere Fylkesavdelingen bestående av drosjeeiere fra Oslo Taxi en lokalavdeling under Fylkesavdelingen med navnet Norges Taxiforbund. Avd. Oslo Taxi.

Fylkesavdelingen har i dag ca 1100 medlemmer.

Denne bilen ble gitt i gave i fra Bertel O. Steen i forbindelse med 75 års jubileet i 1987. Det er en Merzedes Bentz 108 1958 modell.
Denne bilen ble gitt i gave i fra Bertel O. Steen i forbindelse med 75 års jubileet i 1987.
Det er en Merzedes Bentz 108 1958 modell.

I anledning av at Norges Taxiforbund Avd. Oslo Taxi i 2012 er 100 år legger vi ut en del gammelt drosjemateriell fra noen år tilbake.
Dette vil bli en blanding av stoff fra tidligere Oslo Drosjeeierforening og Oslo Drosjeeieres Bilcentral fordi forening og sentral tidligere var knyttet nærmere til hverandre en i dag. Håper noe av dette kan ha litt interesse

Her begynner historen til Norges Taxiforbund avd. Oslo Taxi.

Her kan du se stiftelsesprotokollen fra 16.oktober 1912.

Her kan du lese Lover for Oslo Drosjeeierforening fra 1971.

Allerede i 1975 kom det nye Lover. Disse kan du se her.

Husker du Oslo Drosjen.
Dette er forløperen til dagens blad På Vei.
Informasjonsbladet til Oslo Drosjeeieres Bilcentral fra 15 april 1969.
Les her

Vedtekter fra Oslo Drosjeeieres Bilcentral 1971.
Les her

Vedtekter fra 1988 og nå har vi endret navnet til Oslo Taxiforening.
Les her
Vedtekter fra 1996 hvor vi hadde felles styre med Oslo Taxi AL.
Les mer her

Den gang radiotelefon var radiotelefon.
Les vedtekter for bruk av denne og hvordan det ble ekspedert.
Se mer her

Her kommer bilder av det gamle veggkartet på sentralen.
Alle holdeplasser var markert med lampe.
Den gang hadde vi holdeplasser med noe vi kalte for pluggtelefon.
Dette var et telefonapparat med sveiv som vi brukte for å ringe opp sentralen.
Rundt gaffelen på telefonen hang det en plugg i en snor og denne satt vi inn i et hull i apparatet.
Lampen for holdeplassen lyste på sentralen. Når siste bil fikk tur på plassen trakk han ut pluggen og lampen slukket.
Se forøvrig den gamle telefonkassen i bilde ovenfor.
Radioholdeplasser ble betjent fra sentralen og lampene for disse ble tent og slukket etter som vi meldte plassen besatt eller tom.
Se bildene her

Uniformsreglement fra 1973.
Se her

Vi tar med et uniformsreglement til, denne gang fra 1988.
Se her

En gang for lenge siden hadde vi takstameterplikt kun 30 km regnet fra Stortorget.
Kjøring utover dette ble kjørt etter kilometertakster og egen tabell.
Etterhvert som takstametrene ble mer moderne ble kilometertakst lagt inn som egen takstgruppe i takstameret.
Legger ved et kart som viser grensene den gang for takstameterpliktig sone.
Se her

Så gikk vi inn i dataalderen med AP TAX.
Se annonse i VG her

Her kan du se kart som viser byens utvidelse fra 1624 og fram til i dag.
Se her