Informasjon NT avd Oslo

VELKOMMEN TIL VÅRE HJEMMESIDER

Vi åpnet våre hjemmesider på nett i 2008. Siden den gang har mye nytt skjedd og vi endret sidene for en tid tilbake.

Vi vil gjennom våre hjemmesider orientere deg så godt som mulig om hva som skjer i vår næring.
Vi vil fremover legge mer informasjon ut på åpne sider uten innlogging.
I noen tilfelle vil i måtte legge noe ut som krever pålogging.
For å kunne logge deg inn på sidene som krever dette forutsettes det at du har oppgitt din mailadresse til oss ved innmelding i Norges Taxiforbund.
Er du i tvil om dette send en mail til post@taxiforbundetoslo.no

Alle medlemmer uansett sentraltilknytning vil ha tilgang til fylkessidene NT Avd. Oslo.
Har du synspunkter på sidene og dens innhold gi oss en tilbakemelding.
Er det noe som mangler og som du gjerne ville hatt med vil vi gjerne ha dine synspunkter og tilbakemelding på mail til: post@taxiforbundet.no

Da håper vi du blir fornøyd med de nye sidene til: www.taxiforbundetoslo.no