Nyheter 2018

NY OVERENSKOMST FÅR SJÅFØRER 2018
Les mer her

Norges Taxiforbund Avd. Oslo sitt høringssvar til Oslo kommune på Bilfritt Byliv
Les mer her

Viktig melding fra Norges Taxiforbund om forsikringsavtalen.
Les mer her

Høringsnotat fra Samferdselsdepartetmentet om endringer i Yrkestransportloven
Les mer her

Medlemsmøte på Grorud Samfunnshus onsdag 21. november kl. 19.00.
Agenda: Orientering om forslag til ny Yrkestransportlov
Les mer her