Styret N.T. avd Oslo – Fylkesavdelingen


Styreleder

A – 812 Glenn Tuxen Oslo Taxi

 

 


Nestleder

A – 323 Anne Karlsen Hove Oslo Taxi

 


Styremedlem
A -109 Inger Brenden

 

 

Styremedlem
A – 8017 Kåre Sten By Taxi

1. varamedlem
A – 698    Kai Torsæter

2. Varamedlem
A – 25 Mohammed Razzaq