Valgkomiteen NT Avd. Oslo Taxi

Leder: A 503 Mika Rosenborg

Medlem: A592 Amer Latif

Medlem: A 146 Mudaser Munir

Varamedlem: