Valgkomiteen NT Avd. Oslo Taxi

Leder: A 803 Alf Grongstad

Medlem: A592 Amer Latif

Medlem: A 311 Dag Aasgaard

Varamedlem: A687 Tom Arne Wilmo