Informasjon NT avd Oslo Taxi

VELKOMMEN TIL VÅRE NYE HJEMMESIDER

www.taxiforbundetoslo.no

Vi åpnet våre hjemmesider på nett i 2008. Siden den gang har mye nytt skjedd og vi mente at det nå var på tide å oppdatere disse med nytt utseende og innhold.

Vi har gleden av å presentere våre nye hjemmesider på web. Vi har gjort en del endringer på sidene slik at det skal bli lettere å finne frem. Mer av det vi legger ut vil bli lagt på åpne sider uten behov for innlogging. Noe av det vi legger ut vil fremdeles bli lagt på sider som krever innlogging. Det vil være nyheter, brev og annet som vi ønsker skal være internt. Nyheter fra tidligere år vil fremdeles kreve innlogging. Styreleders hjørne vil vi prøve å oppdatere en gang hver måned, med noen unntak for feriemånedene.Det vil fremdeles være delt pålogging mellom NT avd. Oslo Taxi og NT avd. Oslo.

Alle medlemmer uansett sentraltilknytning vil fremdeles ha tilgang til fylkessidene NT Avd. Oslo
Du vil få beskjed på mail når sidene er klare til bruk for deg med nødvendig info om brukernavn og passord for første gangs bruk.

Har du synspunkter på sidene og dennes innhold gi oss en tilbakemelding.
Er det noe som mangler og som du gjerne ville hatt med vil vi også gjerne ha din tilbakemedling.
Send mail til: post@taxiforbundet.no

Da håper vi du blir fornøyd med de nye sidene til: www.taxiforbundetoslo.no