Kategorier
Styrelederens hjørne

Styreleder informerer

Det har vært reist flere spørsmål om løyvehavere kan benytte seg av sjåfører som er selvstendige næringsdrivende som sender faktura til løyvehaver for å ha kjørt som sjåfør på løyvehavers bil

Bymiljøetaten har på sin side uttalt følgende:

Etaten vil gjøre oppmerksom på at det er en forutsetning at sjåfører i løyvepliktig virksomhet er arbeidstakere i virksomheten med et reelt ansettelsesforhold og ikke selvstendig næringsdrivende. Det er imidlertid ikke forbud mot innleie av arbeidskraft til virksomheten, men dette må være i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-13. Nevnte paragrafer omhandler innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) og innleie fra virksomhet som ikke har til formål til å drive utleie.

Det er videre etatens oppfatning at en løyvehaver endrer status til drosjesjåfør når han kjører for annen løyvehaver, og at han i slike tilfeller skal være arbeidstaker og ha et reelt arbeidsforhold på lik linje med andre sjåfører. Videre at utstrakt kjøring for annen løyvehaver kan innebære brudd på hovedervervbestemmelsen.

Se også Brev fra departementet 2008

Glenn Tuxen
Styreleder

Av Glenn Tuxen

Sendt tilgang